Kitaabka
Riyaadu Al-Saalixiin
”Beerta Suubanayaasha”

Imaam Abuu Zakariyah Yaxya Bin Sharaf An-Nawaawi

Decorative Lines

Ka Fakaridda Uunka Ilaahay iyo Waxyaabaha Inagu Hareersan

Alle kor ahaaye wuxuu yiri:

36. ‘Ku dheh (Muxammadow) Waxaan idinku waaninayaa hal mas’alo, waa inaad dar Alla laba labo iyo mid mid ugu istaagtaan dabadeedna fekertaan.” Suuradda Saba: Aayadda 46.

Wuxuu kaloo yiri: kor ahaaye:

37. ‘Abuurista cirarka iyo dhulka iyo isdhaafka habeenka iyo maalinta, calaamooyinbaa ku jira muujinaya (awoodda iyo ku keli ahaanshada Alle maamulka uunka iyo mulkigiisa iyo mudnaantiisa keligi cibaadada) waxayna ugu jirtaa kuwa wax garadka ah. Kuwa xusa Alle, joog, fadhi, iyo jiifba, oo ka fakara abuurista cirarka iyo dhulka oo (yiraahda) Rabbiyoow waxakan dheel uma aadan abuuran. Adaa Hufan! Innaga dhowr cadaabta naarta. {Suuradda aali-Cimraan: Aayadaha 190 – 191}

Wuxuu kaloo yiri Alle hufnaaye:

38. ‘Ma waysan fiirinay geela, sida loo abuuray? iyo cirka, sida loo bilay? iyo buuraha, sida loo qotomiyey? iyo dhulka, sida loo goglay? Waani, waaniye kaliyaad tahaye.’ {Suuradda Al-Qaashiya: Aayadaha 17 – 21}

Wuxuu kaloo yiri Alle weyne:

39. ‘Ma weysan dhulka marin oo fiirin ciribta qoomankii iyaga ka horreeyey? Suuradda Muxammad; Aayadda 10.

Advertisements