Nabi Aadam
Caleyhi Salaam

Qisasal Ambiyaa| Nabi Aadam (Caleyhi Salaam)
Naxariis iyo Nabadgalyo Eebbe Korkiisa Ha ‘Ahaataye Continue reading “Nabi Aadam (Caleyhi Salaam)”