Search

Wajibad

Learn All About The Stories of The Prophets, & All Islamic Wajibad & The Sunan.

Category

Saxaabah

Bilaal Ibnu Rabaax

Bilaal Ibnu Rabaax
بلال ابن رباح

Saxaabada:
Bilaal Ibnu Rabaax |  بلال ابن رباح

Mu’adankii:
Rasuulka (Caleyhi Salaatu-wa-Salaam)

Waxaa Qoray:
Mohammed Tahir Abdi

Decorative Lines

Maxaa Ku Ogeysiiyey
Continue reading “Bilaal Ibnu Rabaax”

Jacfar Bin Abii Dhaalib

Jacfar Bin Abii Dhaalib
جعفر ابن أبي طالب الطيار

Saxaabada:
Jacfar Bin Abii Dhaalib

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salatu-wa-Salaam)
Decorative Lines

Amiirkii Muhaajiriintii, u Haajiray Xabasha

Taariikh Nololeedka Saxaabada Rasuulka (csw)
Saxaabi: Jacfar Ibn Abii Dhaalib

Continue reading “Jacfar Bin Abii Dhaalib”

Zeyd Binu Xaaritha

Zeyd Binu Xaaritha
زينب بن حارثة

Saxaabada:
Zeyd Binu Xaaritha

Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-waSalaam)

Decorative Lines

Continue reading “Zeyd Binu Xaaritha”

Usaama Binu Zeyd

Usaama Binu Zeyd
أسامة بن زيد بن حارثة

Saxaabada:
Usaama Binu Zeyd: أسامة بن زيد بن حارثة

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-wa-Salaam)

Decorative Lines

Continue reading “Usaama Binu Zeyd”

Al-Rabiic Binu Ziyaad

Al-Rabiic Binu Ziyaad

Saxaabada:
Al-Rabiic Binu Ziyaad

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-wa-Salaam)

Decorative Lines

Continue reading “Al-Rabiic Binu Ziyaad”

Abuu Dar Al Qhifaari

Abuu Darr Al-Qhifaari
أبو ذر الغفاري الكناني 

Taariikhda:
Abuu Dar Al Qhifaari
أبو ذر الغفاري الكناني

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-wa-Salaam)

Decorative Lines

Continue reading “Abuu Dar Al Qhifaari”

Abuu Cubeyda Al-Jarraax

Abuu Cubeyda Al-Jarraax
أبو عبيدة عامر بن عبدالله بن الجراح

Saxaabada
Abuu Cubeyda Al-Jarraax

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-waSalaam)

Decorative Lines

Continue reading “Abuu Cubeyda Al-Jarraax”

Thumaama Binu Uthaal

Thumaama Binu Uthaal
ثمامة بن أثال

Saxaabi:
Thumaama Binu Uthaal

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-wa-Salaam)

Decorative Lines

Continue reading “Thumaama Binu Uthaal”

Al-Baraa Binu Maalik Al-Ansaari

Al-Baraa Binu Maalik Al-Ansaari
البراء بن مالك الأنصاري

Saxaabi:
Al-Baraa Binu Maalik Al-Ansaari (RC)

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-wa-Salaam)

Decorative Lines

Continue reading “Al-Baraa Binu Maalik Al-Ansaari”

Cabdullaahi Binu Jaxshi

Cabdullaahi Binu Jaxshi
عبد الله بن جحش

Saxaabi:
Cabdullaahi Binu Jaxshi
عبد الله بن جحش

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-wa-Salaam)

Decorative Lines

Continue reading “Cabdullaahi Binu Jaxshi”

Dhalxata Binu Cubeydillahi

Dhalxata
Binu Cubeydillahi

طلحة بن عبيد الله

Saxaabi:
Dhalxata Binu Cubeydillahi
طلحة بن عبيد الله

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-wa-Salaam)

Decorative Lines

Continue reading “Dhalxata Binu Cubeydillahi”

Abuu Hureyra Al-Dowsi

Abuu Hureyra Al-Dowsi
عبد الرحمن بن صخر الدوسي

Saxaabi:
Abuu Hureyra Al-Dowsi
عبد الرحمن بن صخر الدوسي

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-wa-Salaam)
Decorative Lines

Continue reading “Abuu Hureyra Al-Dowsi”

Majsaata Ibnu Thawr As-Saduusi

Majsaata Ibnu Thawr As-Saduusi

Saxaabi: Majsa’Ata Ibnu Thawr As-Saduusi

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-wa-Salaam)

Decorative Lines

Continue reading “Majsaata Ibnu Thawr As-Saduusi”

Caddiyyu Ibnu Xaatim

Caddiyyu Ibnu Xaatim
عدي بن حاتم الطائي

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-waSalaam)

Saxaabi:
Caddiyyu Ibnu Xaatim
عدي بن حاتم الطائي

Decorative Lines

Continue reading “Caddiyyu Ibnu Xaatim”

Saciid Binu Caamir

Saciid Binu Caamir
سعيد بن عامر الجمحي

Saxaabada Suubanaha Rasuulka
(Caleyhi Salaatu-wa-Salaam)

Saxaabi: 
Saciid Binu Caamir
سعيد بن عامر الجمحي

Decorative Lines

Continue reading “Saciid Binu Caamir”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑