Search

Wajibad

Learn All About The Stories of The Prophets, & All Islamic Wajibad & The Sunan.

Category

Tafsiir

Tafsiirka Quraanka: Suurada al-Baqarah – Qaybta 5aad

Tafsiirka 
Quraanka Kariimka

Suurada al-Baqarah
{ سورة البقرة }

Qeybta | 5aad

Qoraal Af-Soomaali

Waxaa fasiray:
Sheekh Maxamed Cabdi Umul
[Ilaahay ha xafido]

Waxaa qoray: Abuu Kalthuma
Abuu.Kalthuma@gmail.com

Date: Tuesday 13, June 2017 – Hijri: الثلاثاء 18 رمضان, 1438

Continue reading “Tafsiirka Quraanka: Suurada al-Baqarah – Qaybta 5aad”

Is Dul Taag Iyo U Fiirsasho – Suuradda al-Xujuraat – Qaybta 2aad

Is Dul Taag Iyo U Fiirsasho
‘’ Suuradda al-Xujuraat ’’

{ سورة الحجرات }

Qaybta | 2aad

Fadiilatu:
Sheekh Maxamed Cabdi Umul

‘’Ilaahay ha Xafido’’

Waxaa qoray:
Abuu Kalthuma
Email: Abuu.kalthuma@gmail.com
Webblog: http://www.wajibad.wordpress.con
Email: wajibad.com
Continue reading “Is Dul Taag Iyo U Fiirsasho – Suuradda al-Xujuraat – Qaybta 2aad”

Is Dul Taag Iyo U Fiirsasho – Suuradda al-Xujuraat – Qaybta 1aad

Is Dul Taag Iyo U Fiirsasho
‘’ Suuradda al-Xujuraat ’’

{ سورة الحجرات }

Qaybta | 1aad

Fadiilatu:
Sheekh Maxamed Cabdi Umul

‘’Ilaahay ha Xafido’’

Waxaa qoray:
Abuu Kalthuma
Email: Abuu.kalthuma@gmail.com
Webblog: http://www.wajibad.wordpress.con
Email: wajibad.com
Continue reading “Is Dul Taag Iyo U Fiirsasho – Suuradda al-Xujuraat – Qaybta 1aad”

Tafsir Surat an-Nisaa – Part Three

Surah ‘An-Nisaa
سورة النساء

Tafsir : Al-Quranul Kareem
Surah ‘An-Nisaa | The Women
Chapter 4: Part Three
Revealed in: Madinah

Part One | Part Two | Part Three | Part Four

Decorative Lines Continue reading “Tafsir Surat an-Nisaa – Part Three”

Tafsir Surat an-Nisaa – Part Two

Surah ‘An-Nisaa 
سورة النساء

Tafsir : Al-Quranul Kareem
Surah ‘An-Nisaa | The Women
Chapter 4: Part Two
Revealed in: Madinah

Part One | Part Two | Part Three | Part Four

Decorative Lines

Continue reading “Tafsir Surat an-Nisaa – Part Two”

Tafsir Surat ‘An-Nisaa – Part One

Surah ‘An-Nisaa 
سورة النساء

Tafsir : Al-Quranul Kareem
Surah ‘An-Nisaa | The Women
Chapter 4: Part One
Revealed in: Madinah

Part One | Part Two | Part Three | Part Four

Decorative Lines Continue reading “Tafsir Surat ‘An-Nisaa – Part One”

Surah ‘Al-Imran: The Family of Imran – Part Four

Surah ‘Al-Imran
سورة آل عمران

Tafsir : Al-Quranul Kareem
Surah ‘Al-Imran| The Family of Imran
Chapter 3: Part Four
Revealed in: Madinah

Part One Part Two | Part Three | Part Four

LineTree Continue reading “Surah ‘Al-Imran: The Family of Imran – Part Four”

Surah ‘Al-Imran: The Family of Imran – Part Three

Surah Al-Imran
سورة آل عمران

Tafsir: Al-Quranul Kareem – Ibn Kathir
Surah: Al-Imran – The Family of Imran |Part Three
Chapter 3: Part Three
Revealed:
 In Madinah

Part One | Part Two | Part Three | Part Four

LineTree Continue reading “Surah ‘Al-Imran: The Family of Imran – Part Three”

Surah ‘Al-Imran: The Family of Imran – Part Two

Surah Al-Imran
 سورة آل عمران

Tafsir: Al-Quranul Kareem – Ibn Kathir
Surah: Al-Imran – The Family of Imran |Part Two
Chapter 3: Part Two
Revealed:
 In Madinah

Part One | Part Two | Part Three | Part Four

LineTree Continue reading “Surah ‘Al-Imran: The Family of Imran – Part Two”

Surah ‘Al-Imran: The Family of Imran – Part One

Surah Al-Imran
سورة آل عمران

Tafsir: Al-Quranul Kareem
Tafsir Ibn Kathir
Chapter 3 | Surah Al-Imran
The Family of Imran |Part One
Revealed: In Madinah

Part One | Part Two | Part Three | Part Four

Decorative Lines Continue reading “Surah ‘Al-Imran: The Family of Imran – Part One”

Surah Al-Baqarah |سورة البقرة |Part Five

Surah Al-Baqarah
سورة البقرة

Tafsir: Al-Quranul Kareem – Ibn Kathir
Chapter 2| Surah Al-Baqarah – The Cow |Part Five

Part One | Part Two | Part Three | Part Four | Part Five

LineTree Continue reading “Surah Al-Baqarah |سورة البقرة |Part Five”

Surah Al-Baqarah |سورة البقرة |Part Four

Surah Al-Baqarah
سورة البقرة

Tafsir: Al-Quranul Kareem – Ibn Kathir
Chapter 2| Surah Al-Baqarah – The Cow |Part Four

Part One | Part Two | Part Three | Part Four | Part Five

Decorative Lines Continue reading “Surah Al-Baqarah |سورة البقرة |Part Four”

Surah Al-Baqarah: سورة البقرة |Part Three

Surah Al-Baqarah

سورة البقرة

Tafsir: Al-Quranul Kareem – Ibn Kathir
Chapter 2| Surah Al-Baqarah – The Cow |Part Three

Part One | Part Two | Part Three | Part Four | Part Five

LineTree Continue reading “Surah Al-Baqarah: سورة البقرة |Part Three”

Surah Al-Baqarah: سورة البقرة |Part Two

Surah Al-Baqarah
سورة البقرة

Tafsir: Al-Quranul Kareem – Ibn Kathir
Chapter 2| Surah Al-Baqarah – The Cow  |Part Two

Part One | Part Two | Part Three | Part Four | Part Five

LineTree Continue reading “Surah Al-Baqarah: سورة البقرة |Part Two”

Surah Al-Baqarah: سورة البقرة |Part One

Surah Al-Baqarah
سورة البقرة – The Cow

Tafsir: Al-Quranul Kareem – Ibn Kathir
Chapter 2| Surah Al-Baqarah – The Cow |Part One

Part One | Part Two | Part Three | Part Four | Part Five

LineTree Continue reading “Surah Al-Baqarah: سورة البقرة |Part One”

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑